Οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται  στο πλαίσιο της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων έχουν ως στόχο να δίνουν ευκαιρίες και δυνατότητες στους πολίτες να παρακολουθούν αλλά και να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των πολιτών θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων τους ώστε να μπορούν με γνώση, αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και ασφάλεια να αξιοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι πρωτοβουλίες φιλοδοξούν να συμβάλλουν ώστε όλοι οι πολίτες άντρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι να είναι ψηφιακά εγγράμματοι, κοινωνικά ενταγμένοι και επαγγελματικά καταρτισμένοι στην ψηφιακή εποχή. 

Επιλέξτε την επιμορφωτική δράση που σας ενδιαφέρει και μάθετε πώς μπορείτε να συμμετέχετε δωρεάν. 

Πρωτοβουλίες

3η e-λικία

Πρωτοβουλία για τη λειτουργία ομάδων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης. Έχει ολοκληρωθεί πιλοτικά στους Δήμους Φλώρινας και Καβάλας.

Περισσότερα…

WomenInTechGreece

Πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την παρότρυνση των γυναικών να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα της τεχνολογίας.

Περισσότερα…