Οι αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι σημαντικές. Η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών βελτιώνει πολλούς τομείς της καθημερινότητάς και αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα για τους πολίτες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα όχι μόνο για την αξιοποίηση  των ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Υπάρχουν όμως ομάδες πληθυσμού, όπως οι συμπολίτες μας 60+, που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ακολουθήσουν τις αλλαγές και να επωφεληθούν από τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Η στήριξη και η ενδυνάμωση των πολιτών αυτών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της πολιτείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και να ενσωματωθούν στην ψηφιακή εποχή και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ξεκίνησε την πρωτοβουλία « eλικία» που έχει ως στόχο την Ψηφιακή Ενδυνάμωση ατόμων ηλικίας 60+.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδίασε και υλοποιεί δύο επιμέρους δράσεις:

Α. Λειτουργία Ομάδων Ψηφιακής Υποστήριξης

Ο σκοπός της δράσης είναι υποστηρικτικός, ώστε να εξυπηρετούνται άτομα ηλικίας 60+,  που δεν διαθέτουν την υλικο-τεχνική υποδομή, αλλά ούτε τις γνωσιακές δεξιότητες, για να ακολουθήσουν τον παλμό της “Ψηφιακής Ελλάδας”. Παράλληλα, η εξατομικευμένη καθοδήγηση που παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους, τους Ψηφιακούς Βοηθούς, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα ώστε να μάθουν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν αυτοτελώς τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας.

Η πιλοτική φάση υλοποίησης της δράσης ξεκίνησε σε συνεργασία με τους Δήμους Καβάλας και Φλώρινας, έπειτα από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Η δράση ξεκίνησε στις 1 Ιουνίου 2022 και ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2022.  Η υποστήριξη των πολιτών έγινε σε χώρους των Δήμων Καβάλας και Φλώρινας, σε ωράριο που εξυπηρετούσε τους πολίτες 60+. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών, διεξήχθησαν συνολικά και στους 2 δήμους 1,992 συνεδρίες υποστήριξης και εκπαίδευσης, σε θέματα που αφορούσαν στη χρήση των υπηρεσιών του gov.gr, στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακής επικοινωνίας κ.α. 

Η πιλοτική φάση υλοποίησης της δράσης συνεχίζεται σε συνεργασία με το Δήμο Κορυδαλλού, έπειτα από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Η δράση ξεκίνησε στις 1 Δεκεμβρίου 2022 και θα διαρκέσει έξι μήνες.  

Β. Λειτουργία Ψηφιακών Γωνιών

Ο σκοπός της δράσης είναι η λειτουργία κόμβων ψηφιακού γραμματισμού για ηλικιωμένους με την ονομασία «Ψηφιακές Γωνιές» σε δομές των δήμων, όπου θα βρίσκονται οι «Ψηφιακοί βοηθοί – Εκπαιδευτές» για να υποστηρίξουν τους ηλικιωμένους στο ταξίδι της ψηφιακής μάθησης και ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων. Οι ψηφιακές γωνιές προορίζονται στο να διδάξουν ψηφιακές δεξιότητες σε ηλικιωμένους που θέλουν να μάθουν, αλλά μπορεί να μην έχουν κάποιον να τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες.

Η πιλοτική φάση υλοποίησης της δράσης ξεκίνησε σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Ιωαννιτών και Θερμαϊκού, έπειτα από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Η δράση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023 και θα διαρκέσει έξι μήνες. Με το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν τα άμεσα οφέλη και τα αποτελέσματα, πάνω στα οποία θα σχεδιαστεί και η υλοποίηση του ευρύτερου έργου που θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξετε παρακάτω τον Δήμο σας.


Λογότυπο Δ. Αθηναίων

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα

Στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων

Στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 521 0640 & 210 521 0631

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Άννα Κωστοπούλου

 E-mail: t.tritis.ilikias@athens.gr

Λογότυπο Δήμου Θερμαϊκού

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα

Στην Δημοτική Ενότητα του Δήμου Θερμαϊκού

Ώρες λειτουργίας: 09:30-13:30

Στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 23923 30126

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Νικολαϊδου

E-mail:  maria.nikolaidou@3025.syzefxis.gov.gr 

Περισσότερα..

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα

Στα γραφεία του ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, 2ος όροφος, Γραφείο 9

Ώρες λειτουργίας: 8:00-14:00

Στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510 54266

E-mail: dprostasia@okpapa.gr

Λογότυπο Δ. Κορυδαλλού

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα

Σύντομα θα αναρτηθούν σχετικές πληροφορίες.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.