Οι αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι σημαντικές. Η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών βελτιώνει πολλούς τομείς της καθημερινότητάς και αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα για τους πολίτες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών αποτελεί σημαντικό παράγοντα όχι μόνο για την αξιοποίηση  των ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Υπάρχουν όμως ομάδες πληθυσμού, όπως οι συμπολίτες μας 65+, που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ακολουθήσουν τις αλλαγές και να επωφεληθούν από τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Η στήριξη και η ενδυνάμωση  των ανθρώπων  αυτών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της πολιτείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και να ενσωματωθούν στην ψηφιακή εποχή και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ξεκινά  την πρωτοβουλία « eλικία» που έχει ως στόχο την Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων, μέσα από τη λειτουργία Ομάδων Ψηφιακής Υποστήριξης.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδίασε και υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με τους Δήμους Καβάλας και Φλώρινας, έπειτα από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι υποστηρικτικός, ώστε να εξυπηρετούνται άτομα ηλικίας 65+,  που δεν διαθέτουν την υλικο-τεχνική υποδομή, αλλά ούτε τις γνωσιακές δεξιότητες, για να ακολουθήσουν τον παλμό της “Ψηφιακής Ελλάδας”. Παράλληλα, η εξατομικευμένη καθοδήγηση που θα παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους, τους Ψηφιακούς Βοηθούς, θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα ώστε να μάθουν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν αυτοτελώς τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας.

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 1 Ιουνίου και θα διαρκέσει έξι μήνες.  Η υποστήριξη των πολιτών θα γίνεται σε χώρους των Δήμων Καβάλας και Φλώρινας, σε ωράριο που θα εξυπηρετεί τους πολίτες 65­+.

Με το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν τα άμεσα οφέλη και τα αποτελέσματα, πάνω στα οποία θα σχεδιαστεί και η υλοποίηση του ευρύτερου έργου που θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. 

Το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει ένα σημαντικό και φιλόδοξο έργο κοινωνικού χαρακτήρα, για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού, καθώς και υποστήριξης σε θέματα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, κυρίως σε δημότες ηλικίας 65+

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο πρόγραμμα “3η e-λικία” σε επιμέρους Δήμους.

Επιλέξτε τον δήμο σας